Andrej Chadanowicz – białoruskie „Mury”
Data publikacji: 01/07/21

Andrej Chadanowicz – białoruski poeta, tłumacz i krytyk literacki. Autor kilkunastu książek poetyckich. W 2021 ukazał się zbiór wierszy „Zabawy fantomowe” w tłumaczeniu Adama Pomorskiego. To 70 tekstów Chadanowicza prezentujących wszystkie okresy z twórczości autora. Autor przekładu „Murów” Jacka Kaczmarskiego – jednego z hymnów białoruskiego Sierpnia 2020. Laureat Nagrody im. Giedroycia 2020 r. Tłumaczył na białoruski między innymi wiersze Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Spotkanie poprowadzi Joanna Bernatowicz – polonistka, kulturoznawczyni z Bielska Podlaskiego. Tłumaczyła z białoruskiego i rosyjskiego, m.in. Powstawanie Białorusi (P. Rudkouski, 2009), Ślad motyla. Oswald w Mińsku (A. Łukaszuk, 2014). Pracuje jako redaktor w Wydawnictwie Znak. Wiceprezes Towarzystwa Białoruskiego w Krakowie.

Zobacz też: