Folkowisko jest eko
Data publikacji: 29/06/22
Podczas tegorocznego Folkowiska jak zwykle dbamy o środowisko od początku do końca i promujemy ekologiczny styl życia!
? segregujemy śmieci
? unikamy plastiku
? współpracujemy z lokalnymi twórcami/czyniami i rzemieślni(cz)kami,
? nie kupujemy – wynajmujemy lub wykorzystujemy wielorazowo
? budujemy wspólnotę odpowiedzialnych festiwali
? zapewniamy gościnę artystom w ekologiczny sposób (akcja EKO RIDER)
? udostępniamy namiary lokalnych noclegów:
Włącz się w nasze działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia śladu węglowego:
? umów się na wspólny przyjazd do Gorajca na naszej internetowej platformie carpoolingowej, tutaj: https://www.facebook.com/groups/233828430564520
? przyjedź z własnym kubkiem, talerzykiem, widelcem, butelką wielorazową lub skorzystaj z naczyń wielorazowych, które możesz wynająć u nas na czas festiwalu
? zjedz u Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, na stoisku wegańskim lub zaopatrz się w strawę i napitek w lokalnych sklepach
? weź udział w dyskusji odpowiedzialnych festiwali podczas Folkowiska i razem z nami twórz nowe pomysły i ekorozwiązania
Karnety na festiwal możesz zdobyć tutaj: https://folkowisko.pl/karnety-2021/
Więcej info o weselnym Folkowisku: https://www.facebook.com/events/340472841105687
During this year’s Folkowisko, as usual, we take care of the environment from start to finish and promote an ecological lifestyle!
As Folkowisko:
? we recycle
? we avoid plastic
? we cooperate with local creators and crafts(wo)men
? we do not buy, we rent or use multiple times
? we are building a community of responsible festivals
? we provide hospitality to artists in an ecological way (EKO RIDER campaign)
? we provide information about local accommodation:
Join our efforts to reduce the carbon footprint:
arrange a joint visit to Gorajec on our internet carpooling platform, here: https://www.facebook.com/groups/233828430564520
? bring your own mug, plate, fork, reusable bottle or use reusable dishware that you can rent from us for the duration of the festival
? eat at the Rural Housewives’ Circle, at the vegan stand or stock up on food and drink in local stores
? take part in the discussion of responsible festivals during Folkowisko and help us create new ideas and eco-solutions
You can buy festival tickets here:
More information about the event: https://www.facebook.com/events/340472841105687

Zobacz też: