Folkowisko jest eko
Data publikacji: 29/06/22
Podczas tegorocznego Folkowiska jak zwykle dbamy o środowisko od początku do końca i promujemy ekologiczny styl życia!
? segregujemy śmieci
? unikamy plastiku
? współpracujemy z lokalnymi twórcami/czyniami i rzemieślni(cz)kami,
? nie kupujemy – wynajmujemy lub wykorzystujemy wielorazowo
? budujemy wspólnotę odpowiedzialnych festiwali
? zapewniamy gościnę artystom w ekologiczny sposób (akcja EKO RIDER)
? udostępniamy namiary lokalnych noclegów:
Włącz się w nasze działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia śladu węglowego:
? umów się na wspólny przyjazd do Gorajca na naszej internetowej platformie carpoolingowej, tutaj: https://www.facebook.com/groups/233828430564520
? przyjedź z własnym kubkiem, talerzykiem, widelcem, butelką wielorazową lub skorzystaj z naczyń wielorazowych, które możesz wynająć u nas na czas festiwalu
? zjedz u Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, na stoisku wegańskim lub zaopatrz się w strawę i napitek w lokalnych sklepach
? weź udział w dyskusji odpowiedzialnych festiwali podczas Folkowiska i razem z nami twórz nowe pomysły i ekorozwiązania
Karnety na festiwal możesz zdobyć tutaj: https://folkowisko.pl/karnety-2021/
Więcej info o weselnym Folkowisku: https://www.facebook.com/events/340472841105687
During this year’s Folkowisko, as usual, we take care of the environment from start to finish and promote an ecological lifestyle!
As Folkowisko:
? we recycle
? we avoid plastic
? we cooperate with local creators and crafts(wo)men
? we do not buy, we rent or use multiple times
? we are building a community of responsible festivals
? we provide hospitality to artists in an ecological way (EKO RIDER campaign)
? we provide information about local accommodation:
Join our efforts to reduce the carbon footprint:
arrange a joint visit to Gorajec on our internet carpooling platform, here: https://www.facebook.com/groups/233828430564520
? bring your own mug, plate, fork, reusable bottle or use reusable dishware that you can rent from us for the duration of the festival
? eat at the Rural Housewives’ Circle, at the vegan stand or stock up on food and drink in local stores
? take part in the discussion of responsible festivals during Folkowisko and help us create new ideas and eco-solutions
You can buy festival tickets here:
More information about the event: https://www.facebook.com/events/340472841105687

Zobacz też:

Żywioły? Daj Ognia!

Żywioły? Daj Ognia!

Przypominamy! Daj Ognia powraca! Przygotujcie się na muzyczną magię, bo Daj Ognia wraca na...

Trwa Open Call!

Trwa Open Call!

Chcesz poprowadzić warsztaty na Folkowisku Żywioły 2024? Open Call to otwarty nabór chętnych do...