Karnety

Zapraszamy do zakupu karnetów poprzez system biletowy ?

Wstęp dla dzieci poniżej 5 roku życia jest za darmo, natomiast dla dzieci pomiędzy 5 a 12 rokiem życia obowiązuje bilet ulgowy. W ramach karnetu otrzymujecie prawo do udziału we wszystkich atrakcjach Festiwalu (oprócz spływu kajakowego).

Koszt noclegu na polu namiotowym jest płatny osobno, w dniu przybycia w cenie 100 zł (osoba dorosła), 50 zł (dzieci w wieku 5-12 r.ż.) za całość Festiwalu.

W przypadku ograniczenia liczby dostępnych miejsc na festiwalu z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, organizator ma prawo wypowiedzenia biletów wstępu na teren imprezy z 14 dniowymi wyprzedzeniem. Kryterium decydującym o kolejności wypowiadania biletów będzie data jego zakupu (pierwszymi będą zwracane bilety kupione najpóźniej). W przypadku wypowiedzenia biletu Uczestnik otrzyma pełny zwrot ceny biletu.

Chcesz zakupić karnet na Folkowisko: Żywioły 2024?