NGO na Jarmarku Cudów
Data publikacji: 02/05/22

Wspieramy działalność organizacji pozarządowych, ponieważ wierzymy, że stanowią istotny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a przy tym realnie wpływają na funkcjonowanie lokalnych społeczności. W poprzednich edycjach festiwalu mieliście okazję spotkać u nas przedstawicieli takich organizacji, jak Stowarzyszenie „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego, obejmujące swoim wsparciem działania z młodzieżą, Dom Dziennego Pobytu „Synagoga” w Cieszanowie wspierający seniorów, Operacja Czysta Rzeka z Łosic, której celem jest wspólne zadbanie o świat wokół nas i oczyszczenie go z zalegających śmieci oraz Stowarzyszenie „Dla Ziemi” z Kamionki, wspierające uchodźców i migrantów na terenie Lubelszczyzny. W tym roku rozszerzamy działania wspierające trzeci sektor tworząc Strefę NGO. Pragniemy, aby na stałe wpisała się ona w krajobraz Folkowiska.
Mamy nadzieję, że będzie to przestrzeń do spotkań organizacji pozarządowych z uczestnikami festiwalu, jak i innymi organizacjami. Miejsce do prezentacji swojej misji, przekazywania ważnych idei, wymiany wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.
Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji, która mogaby zagościć na Folkowisku – wyślij zgłoszenie https://forms.gle/oxjr3V9mQXHJGThG6 . Jeśli znasz organizację, która świetnie wpisuje się w klimat festiwalu – prześlij nam informację, a odezwiemy się do niej.
Przesyłając zgłoszenie podaj nazwę, nazwisko osoby do kontaktu, informacje o celach działalności. Następnie przedstaw pomysł na obecność organizacji w przestrzeni festiwalowej – warsztaty, dyskusje, ćwiczenia. Atrakcyjność waszych propozycji zadecyduje o kwalifikacji do udziału.
Na zgłoszenia czekamy do końca maja. Po wyłonieniu organizacji do 20 czerwca potwierdzimy informację o udziale oraz prześlemy szczegółowy program warsztatów.

Zobacz też: