Folkowisko w skrócie

Jednym z głównych zadań, jakie stawiamy przed Folkowiskiem jest połączenie tradycji z nowoczesnością, chcemy spróbować nadać kulturze ludowej nową formę, a zarazem pokazać polską wieś taką, jaka obecnie jest. Podczas festiwalu ważne jest aktywne poszukiwanie wiedzy, czynny udział naszych gości w imprezie, koncertach, warsztatach umiejętności ludowych, rajdach oraz grze wiejskiej. Nie boimy się trudnych tematów. Zawsze staramy się zabawę łączyć z dyskusją na temat aktualnych problemów społecznych.

Festiwal odbywa się w niewielkiej, zamieszkałej jedynie przez 32 osoby, wsi Gorajec na pograniczu polsko-ukraińskim. Domem dla Folkowiska jest prowadzony przez rodzinę Piotrowskich i ich licznych przyjaciół Chutor Gorajec – magiczne miejsce, pełne pomysłów i rodzinnego ciepła. Głównym organizatorem festiwalu jest grupa zapaleńców skupiona w Stowarzyszeniu Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko.

Od wesela
do festiwalu

Początki festiwalu są bardzo romantyczne. Jego organizatorzy, Marina Sestasvili i Marcin Piotrowski poznali się na studiach. W 2008 roku wzięli ślub i jak większość młodych par, urządzili huczne wesele, na które zaprosili przyjaciół z kilku krajów. Na obchody kolejnych rocznic ich ślubu do Gorajca przyjeżdżali przyjaciele, którzy przywozili swoich przyjaciół. Z roku na rok grono przybywających gości stawało się coraz liczniejsze, co w końcu nasunęło gospodarzom pomysł organizacji festiwalu. I właśnie tak swój początek wzięło „Folkowisko‟. Impreza na początku bardzo kameralna, na przestrzeni lat odwiedzana coraz liczniej, podczas ostatniej edycji przed wybuchem pandemii zgromadziła na podwórku małżeństwa Piotrowskich niemal 5 tysięcy osób.

Wesele

I tak oto od 2010 r. w Gorajcu w gminie Cieszanów na Roztoczu Wschodnim odbywa się festiwal „Folkowisko‟, który jest obecnie jednym z najważniejszych letnich festiwalów regionu. „Folkowisko‟ zostało wpisane w strategię rewitalizacji województwa podkarpackiego jako „wyjątkowe wydarzenie kulturalne” oraz przykład butikowego festiwalu kultury. To wydarzenie z założenia promujące kulturę tradycyjną i turystykę. Jego organizatorzy są również założycielami inicjatywy o nazwie SOFa („Sieć Odpowiedzialnych Festiwali‟), tj. grupy festiwali i wydarzeń, które chcą współpracować i dzielić się dobrymi praktykami, i którym zależy na budowaniu i promowaniu odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową i sąsiadami.

„Folkowisko‟ wyrasta z tradycji, sztuki i rzemiosła Roztocza Wschodniego, czyli   miejsca zamieszkałego historycznie przez Polaków, Ukraińców, Żydów, Niemców i przedstawicieli wielu innych narodowości. Organizatorom bardzo zależy więc na tym, aby widzowie i uczestnicy festiwalu mieli styczność z wielokulturowością tego regionu, poznawali tradycje, które na Roztoczu Wschodnim są zakorzenione i nadal tu praktykowane. „Folkowisko‟ promuje przy okazji lokalną społeczność, której członkowie dzięki festiwalowi mogą opowiedzieć o swoich pasjach, pokazać, co potrafią. Jednym z przykładów takiej kooperacji jest udział w festiwalu zespołu ludowego „Niezapominajki”, który tworzą mieszkanki Gorajca i okolicznych wiosek. Organizatorzy nie wyobrażają już sobie dzisiaj festiwalu bez ich udziału. Kolejnym przykładem promocji lokalności są rajdy, które odbywają się na roztoczańskich ścieżkach. W tej konwencji organizowane są również wydarzenia przyjmujące formę nauki poprzez działanie, czyli wszelkiego rodzaju warsztaty, np. garncarskie, czy spotkania, w czasie których posłuchać można ludowych opowieści opowiadanych przez miejscowych bajarzy.