Oświadczenie o stanie zdrowia – Folkowisko 9 i 1/2
Data publikacji: 07/07/20

Ze względu na specjalne wymogi sanitarne – dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie odległości między uczestnikami,  każdy będzie musiał złożyć oświadczenie o swoim stanie zdrowia,  zanim wejdzie na teren  festiwalu.

Oświadczanie do pobrania: KLIK

Zobacz też: