„Swoboda jest niczym wiersze” – o poezji białoruskich protestów – opowiada Natalia Rusiecka
Data publikacji: 05/07/21

Gdy latem 2020 roku Białorusinkom i Białorusinom zabrano głos w wyborach prezydenckich, postanowili się wypowiedzieć językiem poezji. O czym opowiadają nam ich utwory opowie nam Natalia Rusiecka.
Natalia Rusiecka to slawistka, białorutenistka, poetka i tłumaczka. Wykładowca na UMCS, pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej w Zakładzie Białorutenistyki. Tłumaczy literaturę polską i ukraińską na język białoruski oraz rosyjski, a także literaturę białoruską na język polski. Jest także autorką tomików poezji Dva biassońni (2004) i Kaštany ŭ kišeniach (2015).
Spotkanie poprowadzi polonistka, kulturoznawczyni z Bielska Podlaskiego. Joanna Bernatowicz – redaktor w Wydawnictwie Znak, Wiceprezes Towarzystwa Białoruskiego w Krakowie.
*Wydarzenie organizowane we współpracy z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach projektu finansowanego przez MSZ.

Zobacz też: