Wystawa „Obraz i Słowo” w Galerii w Dzwonnicy na Folkowisku
Data publikacji: 03/07/21

Otwarcie wystawy „Obraz i Słowo” w Galerii w Dzwonnicy nastąpi w czwartek 8 lipca o godz. 18:00, podczas spotkania na Scenie Literackiej z Pati Maczyńską i Grzegorzem Ciećką. Autorzy, kończąc swoją opowieść na temat noweli „Polowanie na Słońce” zaproszą Roberta Gmiterka i Tomasza Stelmaskiego, którzy zainaugurują wystawę. Będą to zdjęcia z opisem poetyckim Roberta i specjalne wyselekcjonowane fotografie na tę okazję przez Tomasza. Przygotowuje on dużą wystawę swoich zdjęć na przełomie września i października. Chcemy ją też pokazać w Gorajcu. „Obraz i Słowo” to wystawa, która powstała jako efekt swoistego olśnienia. Więcej o tej niezwykłej wystawie na Folkowisku, a poniżej autorski opis.

„Na początku było słowo…” A czy dzisiaj, kiedy jesteśmy już daleko od pierwszego słowa, a naszą wyobraźnią coraz częściej zawiadują obrazy końca, czy dalej możemy mówić, że to słowo jest na początku? Czy też może to obraz zwielokrotniony w niezliczonych odsłonach stał się początkiem słów? Albo obraz i słowo to jedno i to samo istnienie w czasie i w przestrzeni i obraz jest wpisany w słowo, a słowo wdrukowane w obraz? Czy usłyszymy kiedyś odpowiedzi na te pytania? Stawiając naprzeciw siebie obrazy i słowa, w dzwonnicy w Gorajcu, w miejscu zaaranżowanym niegdyś dla dźwięków Robert Gmiterek i Tomasz Stelmaski oczekują ich od nas, prowokują nas do zabrania głosu. Osiem czarno- białych fotografii i cztery autografy stawiają nam pytania o miejsce słowa wśród obrazów, o znaczenie obrazów dla słów. Pytają nas o nasz głos, nasze istnienie pomiędzy początkiem, a końcem. Gdzie jesteśmy skoro nie ma nas na fotografiach, a słowa, które widzimy nie wydają dźwięku. Co nas stwarza codziennie? Obraz, czy słowo? Czy obrazy drzwi i portali uznamy za początek, a słowa im towarzyszące za klucze, które je otwierają. Czy obrazy krzyży i kamieni nazwiemy końcem? Czy też na odwrót, te ostatnie są początkiem innego świata, a te pierwsze zamykają go przed nami? Obraz i słowo. Początek i koniec. A w środku my, stawiający kroki i pytania, poszukujący odpowiedzi. autor: Robert Gmiterek. Zdjęcia Roberta Gmiterka pochodzą z kolekcji GOK Narol.

Spotkanie autorskie Na Roztoczu świata, z Robertem Gmiterkiem, odbędzie się w sobotę 10 lipca o 15:45. Spotkanie poprowadzi Grzegorz Ciećka.

Zobacz też: