Zapraszamy na Scenę Literacką przy Festiwalu Folkowisko odbywającym się w Gorajcu w dn. 8-10 lipca 2021
Data publikacji: 05/06/21
Będzie to autonomiczny festiwal w festiwalu – literackie święto Europy Środkowej. Po raz pierwszy na Folkowisku, które zawsze interesowało się literaturą i często gościło autorów – ale pierwszy raz robi to na taką skalę.
Odwiedzą nas między innymi:
– Andrzej Stasiuk z nową powieścią „Przewóz”,
– Wiktoria Bieliaszyn – dziennikarka, opowie o wydarzeniach na Białorusi z sierpnia 2020,
– Andrej Adamowicz – autor białoruskiego thrillera psychodelicznego „Pieśń o Cimurze”, którego akcja rozgrywa się w Warszawie,
– Siarhej Pryłucki „Pistonczyk”/ Kim Chon Hu z „Patriotyzmem dla opornych” przetłumaczonym przezeń (ponoć) zbiorem wierszy z języka północnokoreańskiego (czy też nie?),
– Walery Butewicz z Dziennikami Pandemicznymi, autor polsko-ukraiński,
– Maja Wolny – autorka powieści, reportaży z wypraw na Wschód,
– Zbigniew Dmitroca – twórca z Zamojszczyzny, autor „Ostatniej okazji” i tłumacz wielkich rosyjskich poetów,
– Robert Gmiterek – pisarz, poeta i fotograf z Roztocza. Autor książki „Oikoumene. Na Roztoczu świata”, znalazł się z nią w tym roku w 20-stce nominowanych do „Nagrody Poetyckiej Orfeusz”,
– Patrycja Maczyńska – pisarka roztoczańska,
– Anna Wanik i Katarzyna Dudzic, które opowiedzą jak Czech i Słowak patrzy na Wschód,
i jeszcze kilka wspaniałych osób!
Dlaczego „Rozstaje”? Tak tłumaczyliśmy to w manifeście naszego portalu: Rozstajne drogi są uniwersalnym i wieloznacznym obrazem literackim. Rozdroże to punkt zwrotny i kulminacyjny oraz przestrzeń paradoksalna – należąca do wszystkich i do nikogo. Staraliśmy się interpretować ją optymistycznie: jako miejsce, w którym drogi (losy, tożsamości, historie, wspomnienia, ideały) spotykają się i przeplatają ze sobą. Wybór dokonywany na rozstajnych drogach, choć nie zawsze właściwy, nie musi być nieodwracalny.
O czym będziemy chcieli porozmawiać:
– o przekładzie, bo to sztuka niezwykle ważna u nas – na pograniczu.
– o przenikaniu się sztuk, bo nasza scena będzie dziełem, znajdując się na terenie wystawy artystycznej.
– o Białorusi, bo jej literatura zasługuje na odkrycie w tych trudnych czasach, a białoruskie dążenie do wolności leży nam na sercu.
– o Roztoczu, bo również autorów z naszej regionu przedstawimy na rozstajowej scenie.
Specjalnym punktem wydarzenia będzie premiera projektu stworzonego wspólnie przez grupę białoruskich muzyków, tłumaczy i tłumaczki oraz grupę artystyczną z Rozstajów.
Scena Rozstajów będzie funkcjonować nie tylko podczas spotkań autorskich.

Przez cały festiwal będzie miejscem, w którym będzie można obejrzeć wystawę artystyczną z wątkami literackimi oraz spotkać z autor(k)ami, tłumacz(k)ami i artyst(k)ami, podyskutować i dowiedzieć się więcej o Rozstajach, wystawie i projekcie z Vurajem.

Dzień Białoruski będzie współorganizowany z Kolegium Europy Wschodniej w ramach projektu „Namiot Białoruski”. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach projektu finansowanego przez MSZ.
Premiera projektu muzycznego Rozstajów będzie organizowana dzięki finansowaniu Funduszu Wyszehradzkiego.

Zobacz też: